3 / 5
Albert Wielki – nauczyciel św. Tomasza z Akwinu

© Wikipedia