10 / 14
Św. Pelagia Pokutnica
Była luksusową prostytutką w Antiochii. Nawróciła się pod wpływem kazania mnicha Nonnusa z Heliopolis, który zresztą wcześniej podjął modlitwę i post w jej intencji. Po chrzcie udała się do Jerozolimy, gdzie w pustelni na stoku Góry Oliwnej podjęła życie surowej ascezy. Zmarła w opinii świętości w połowie V w.
+

© PD