8 / 14
Św. Augustyn z Hippony
Mimo że wychowany przez głęboko wierzącą matkę, hojnie korzystał z życia i błądził też, jeśli chodzi o doktrynę (przez pewien czas był wyznawcą jednej z sekt). Przez kilka lat żył w konkubinacie ze swoją niewolnicą i miał z nią nawet syna. Nawrócił się pod wpływem kazań św. Ambrożego. W swojej autobiografii zapisał potem poruszające zdanie: „Zbyt późno umiłowałem Cię, o Miłości tak dawna i tak nowa”. Został biskupem Hippony i jest jednym z największych teologów w dziejach Kościoła.
+

© PUBLIC DOMAIN