7 / 10
Droga Krzyżowa w Koloseum
O godz. 21:15 rozpocznie się droga krzyżowa w rzymskim Koloseum, w której udział weźmie papież Franciszek. Zwyczaj sprawowania drogi krzyżowej w Koloseum zapoczątkował papież Benedykt XIV. Teksty medytacji przy każdej stacji odczytywane są w kilku językach, a mroki nocy rozświetlają niesione pochodnie. Na koniec drogi krzyżowej refleksje odczyta papież Franciszek (a także udzieli błogosławieństwa). W tym roku autorką rozważań będzie s. Eugenia Bonetti, która należy do Instytutu Sióstr Misjonarek Matki Bożej Pocieszycielki (della Consolata) i przewodniczy stowarzyszeniu „Slaves no more”, pomagającemu ofiarom handlu ludźmi. W centrum rozważań znajdzie się cierpienie ofiar handlu ludźmi.
+

© Antoine Mekary | ALETEIA