10 / 13
Stolica Mądrości „Sedes Sapientiae” to jeden z wczesnych tytułów Matki Najświętszej. Wymieniany w Litanii loretańskiej, wywodzi się z nowotestamentowego określenia Jezusa jako mądrości. W tradycji Wschodu Matka Boża zwana była „Chora tou Achoretou”, czyli Strażnicą Tego, który nie zna granic. Te dwa tytuły Maryi oddają właśnie wizerunki ukazujące Ją siedzącą na tronie, trzymającą na kolanach Dzieciątko Jezus. W ten sposób artyści podkreślali także Jej majestat i przywilej bycia podporą dla Jezusa – Maryja jest zarazem stolicą Mądrości i tą, która strzeże Tego, który nie zna granic.
+

© Public Domain