11 / 13
Rzeźby przedstawiające Maryję w ten sposób rozpowszechniły się w średniowieczu w całej Europie, szczególnie we Włoszech i Francji. Mają one wartość zarówno religijną, jak i historyczną, a spotkać je możemy i w świątyniach, i w muzeach.
+

© Public Domain