12 / 13
Pieta Choć wizerunek Maryi w Piecie Michała Anioła znacząco różni się od innych przedstawień Matki Bożej, o których była mowa wcześniej, tu także Maryja ukazana jest w postawie siedzącej. Jednak w tym konkretnym przypadku ukazany jest inny wymiar jej macierzyństwa: pełne tragizmu i zarazem spokoju doświadczenie żałoby.
+

© Public Domain