2 / 13
Fresk z przedstawieniem Matki Bożej, Katakumby św. Pryscylli Wizerunek ten, wyblakły i zniszczony przez upływający czas, pochodzi z połowy II wieku i jest jednym z najwcześniejszych, zachowanych po dziś dzień przedstawień Matki Bożej. Widnieje na ścianie jednej z katakumb, podziemnych tuneli, które służyły za nekropolie dla Rzymian, a później dla chrześcijan.
+

© Public Domain