4 / 13
Podarunek Trzech Mędrców Także w Katakumbach św. Pryscylli odnajdziemy najstarsze zachowane wyobrażenie Trzech Mędrców składających swoje dary Dzieciątku Jezus siedzącemu na kolanach Maryi. Fresk ten, powstały w III stuleciu, znajduje się ponad łukiem w pomieszczeniu zwanym Capella Graeca.
+

© Public Domain