5 / 13
Inne wczesne przedstawienie Pokłonu Trzech Mędrców także ukazuje Matkę Bożą siedzącą na tronie i podtrzymującą swojego Syna, który rozpościera ręce w geście przyjęcia darów. Wizerunek ten to wykonana w IV w. płaskorzeźba zdobiąca jeden z paneli bocznych sarkofagu. Obecnie znajduje się w kolekcji Muzeów Watykańskich.
+

© Public Domain