7 / 13
Są też warianty tych ikon, które ukazują Maryję zarówno w postawie stojącej, jak i siedzącej. Inny jeszcze archetyp ikon ukazuje Najświętszą Maryję Pannę siedzącą prosto na tronie. Maryja trzyma na kolanach Dzieciątko Jezus i kładzie na Jego ramieniu jedną rękę.
+

© Public Domain