1 / 5
Ogrody Watykańskie
Spojrzenie z góry na terytorium Ogrodów Watykańskich. Znajdują się one za bazyliką św. Piotra i zajmują obszar 57 akrów.
+

© Stefan Bauer|Wikipedia|CC BY-SA 2.5