2 / 5
Ogrody Watykańskie w środku
Zgodnie z tradycją ogrody zostały wzniesione na ziemi przywiezionej z Góry Kalwarii przez św. Helenę.
+

© Sailko|Wikipedia|CC BY 3.0