10 / 12
Wieczernik i miejsce Zaśnięcia NMP
Opisany w Dziejach Apostolskich jako Sala na górze, to pierwszy chrześcijański kościół znajdujący się na południu Jerozolimy. Nieopodal tego miejsca odbyła się Ostatnia Wieczerza, obmycie stóp uczniom i zesłanie Ducha Świętego. Świątynia została wzniesiona na ruinach bizantyjskiej budowli.
+

© Xamnesiacx I Shutterstock