7 / 12
Sadzawka Betesda
W Jerozolimie, nieopodal Bramy Lwów, można zobaczyć pozostałości po sadzawce Betesda – miejscu, w którym Jezus uzdrowił paralityka. Ludzie przychodzili tu, by doznać uzdrowienia, które umożliwiłoby im udanie się do Świątyni Jerozolimskiej (wcześniej nieosiągalne). W krypcie wznoszącej się tu świątyni jest ponadto upamiętnione miejsce narodzin Maryi.
+

© FadiBarghouthy I Shutterstock