1 / 8
Najważniejszym jest kolegiata wiślicka – najstarszy i największy w Polsce kościół dwunawowy. Został on zbudowany w ramach pokuty za wydany przez Kazimierza Wielkiego rozkaz utopienia ks. Marcina Baryczki. Również po wzniesieniu kolegiaty król zarządził karę śmierci. Chodziło mianowicie o egzekucję jej budowniczego, który wzniósł świątynię nie podobającą się Kazimierzowi. Na szczęście wyroku nie wykonano natychmiast, a władca ochłonął i cofnął rozkaz.
+

© Jakub Hałun/Wikipedia | CC BY-SA 3.0