2 / 8
Kolegiata wsławiona jest też w inny sposób: to właśnie z jej okna ogłoszono pierwsze polskie prawo stanowione, czyli tzw „Statuty Wiślickie”. Okno to (dziś zamurowane) znajdziemy niedaleko północnych drzwi kościoła.
+

© Michał Elwiro Andriolli/Wikipedia | Domena publiczna