3 / 8
Gdy wejdziemy do środka kościoła, napotkamy tam „Matkę Bożą uśmiechniętą”, czyli wczesnogotycką płaskorzeźbę umieszczoną w głównym ołtarzu. Modlili się przed nią Władysław Łokietek, św. królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło. Teraz my możemy.
+

© Jakub Hałun/Wikipedia | CC BY-SA 3.0