4 / 8
W podziemiach kolegiaty znajdziemy zaś pozostałości 2 jeszcze starszych świątyń. Jedna pochodzi z XIII w. i są obok niej widoczne kości pochowanych tam ludzi. Druga została wzniesiona w XII w. i znajduje się w niej unikatowy w skali świata zabytek sztuki romańskiej, czyli tzw. „płyta orantów”. Jest to gipsowa posadzka, na której wyryto postacie modlących się ludzi (orantów), a także różne niezwykłe ornamenty i łaciński, niedokończony napis, który (w polskim tłumaczeniu) brzmi następująco:
+

© V0y7a2/Wikipedia | CC BY-SA 3.0