5 / 8
„Ci pragną być deptani, aby mogli być wzniesieni ku gwiazdom i zarówno…”. Przypuszczalnie pod płytą pochowany jest książę – krzyżowiec Henryk Sandomierski. Tak on, jak i pozostali ludzie przedstawieni na płycie mają wzniesione ręce i głowy w stronę ołtarza. Ta postawa czci i modlitwy świadczy o ich pokorze – uznaniu swej niewystarczalności. Dzięki czemu z kolei zostaną wyniesieni do nieba – symbolizowanego tu przez gwiazdy.
+

© mik Kraków/Wikipedia | CC BY-SA 2.0