6 / 8
Obok kolegiaty znajdują się pozostałości jeszcze jednego kościoła. Właśnie w nim odkryto kolistą nieckę, która przez jednych jest uznawana za pierwszą polską chrzcielnicę (już z 880 r.), a przez innych za wczesnośredniowieczną „betoniarkę”, lub nawet przypadkowe dzieło polskich archeologów.
+

© mik Kraków/Wikipedia | CC BY-SA 2.0