7 / 8
Oprócz kolegiaty, w Wiślicy warto odwiedzić również „dom Długosza”, czyli ceglany, zachowany do dziś budynek zbudowany w 1460 r. z inicjatywy słynnego kronikarza. W domu tym mieści się teraz plebania i Muzeum Regionalne. Zaznaczmy tu, że Jan Długosz był w Wiślicy kanonikiem i bywał w niej wraz ze swymi wychowankami – synami króla Kazimierza Jagiellończyka, którzy podobno mieszkali wtedy i uczyli się właśnie we wspomnianym domu. A Długosz kazał go zbudować dla siebie i swoich współpracowników z kolegiaty wiślickiej. On był też fundatorem dzwonnicy – kolejnego ciekawego zabytku Wiślicy.
+

© Jakub Hałun/Wikipedia | CC BY-SA 3.0