8 / 8
Na koniec wspomnijmy jeszcze o „Psiej Górce” – niewielkim pagórku, gdzie odbyła się rozprawa sądowa, w której skazano Gniewosza z Dalewic. Oskarżył on publicznie św. Jadwigę o zdradę małżeńską. Gdy wspomniana rozprawa udowodniła jej niewinność, Gniewosz musiał natychmiast wejść pod ławę), powiedzieć: „zełgałem jak pies” i 3 razy zaszczekać. Dodajmy jednak, że choć historię tą opisał sam Jan Długosz, współcześni historycy podważają jej prawdziwość.
+

© Jakub Hałun/Wikipedia | CC BY-SA 3.0