1 / 5
Ukrzyżowany ma otwarte oczy
W jednym z najpiękniejszych zespołów malarskich w Rzymie, czyli w Santa Maria Antiqua, znajduje się stworzone w połowie ósmego wieku przedstawienie ukrzyżowania. Warto pamiętać, że było ono jednym z najwcześniejszych. W czasie pierwszych kilkuset lat uczniowie Chrystusa podkreślali raczej potęgę zmartwychwstania i zwycięstwa nad śmiercią niż pasyjne współczucie. Jednakże wydarzenie na Golgocie zmuszało artystów do namysłu także nad tą tajemnicą. Chrystus, chociaż jest rozciągnięty na krzyżu i przebity włócznią przez żołnierza Longinusa, ma otwarte oczy, co oznacza, że dla artysty istotniejsze wciąż było przedstawienie zmartwychwstania niż śmierci. Zbawiciel ubrany jest w diakońską szatę, co podkreśla Jego rolę jako Zbawiciela świata.
+

© Krzyż w Santa Maria Antiqua w Rzymie