2 / 5
W kościele św. Jakuba w Toruniu znajduje się imponujący nie tylko w skali, ale także w formie „Mistyczny krucyfiks”, ukazujący Chrystusa ukrzyżowanego na „drzewie życia” (koniec XIV w.). Zgodnie z wieloma mistycznymi wizjami, krzyż – narzędzie męki – był tożsamy z rajskim drzewem życia. W niektórych przekazach twierdzono, że to właśnie z tego rajskiego drzewa życia wykonano belki krzyża. Owocem męki, czyli owocem krzyża, miało być życie wieczne i odkupienie grzechu, które dokonało się w ogrodzie rajskim. Drzewo życia w swej formie nawiązywało także do słynnego „pnia Jessego”, będącego zobrazowaniem dawidowego rodowodu Jezusa Chrystusa.
+

© Mistyczny krucyfiks w kościele św. Jakuba w Toruniu