4 / 5
Ukrzyżowany Król
Jednym z „najmłodszych” świąt ustanowionych w Kościele jest uroczystość Chrystusa Króla. Celem tego święta było ukazanie nie tylko prawdy o powszechnym królowaniu Jezusa, ale także wskazanie, że jest On źródłem i zarazem celem życia każdego z nas. Chrystus-Imperator ukazuje Boga jako Stwórcę i Zbawiciela, ale także jako Tego, którego powtórnego przyjścia wciąż oczekujemy. Do tej prawdy nawiązuje pochodząca z 1936 roku mozaika w wiedeńskim kościele o takim właśnie wezwaniu. Artysta ukazał Zbawiciela jako zarazem tronującego i ukrzyżowanego. Myśli modlących się w tej świątyni kierowane są ku tym momentom, które łączą boską władzę z ziemską misją Jezusa. To dzięki ziemskiej misji możemy oczekiwać przyjścia królestwa Ojca.
+

© Krzyż z kościoła Chrystusa Króla w Wiedniu