1 / 20
„Wjazd Jezusa do Jerozolimy”, Giotto, XIV w.
+