11 / 20
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową”, fresk w lewej części absydy w kościele farnym w miejscowości Zirl, Austria.
+