12 / 20
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”, obraz, malarz Jean-Léon Gérôme, 1897 r.
+