13 / 20
„Procesja ulicami Jerozolimy”, okres pomiędzy 1886-1894, James Tissot (1836-1902).
+