15 / 20
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”, Lippo Memmi (1291-1356), fresk z kościoła w San Gimignano.
+