19 / 20
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”, grafika, autor nieznany.
+