2 / 20
W Ewangelii wg św. Łukasza czytamy, że będąc blisko Jerozolimy, Jezus zapłakał nad miastem (Łk 19,41). Wydarzenie to, znane pod łacińską nazwą Flevit super illam, było zapowiedzią cierpienia, które miało już wkrótce dotknąć miasto. Jezus zapłakał nad miastem na Górze Oliwnej, mając przed sobą widok na Świątynię Jerozolimską. E. Simonet, MDCCCXCII
+