3 / 20
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy na osiołku”. Akwaforta F. P. Massau’a na podstawie J.F. Overbecka, 1849 r.
+