4 / 20
„Wjazd do Jerozolimy”, Pietro Lorenzetti. Asyż, Włochy, dolna bazylika św. Franciszka, południowy transept.
+