5 / 20
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”, Pietro Giovanni D’Ambrogio, okres pomiędzy 1435-1440, tempera na desce.
+