6 / 20
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”, drzeworyt, autor nieznany.
+