7 / 20
Świątynia nestoriańska, „Niedziela Palmowa” (prawdopodobnie), Koczo, prowincja Sinkiang, okres pomiędzy 683-770 r. Obecnie w Berlinie. Nieznany artysta z dynastii Tang.
+