8 / 20
„Triumfalny wjazd do Jerozolimy”, ikona z Serbii.
+