9 / 20
„Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”, mozaika z kaplicy książęcej w Palermo, 1150 r.
+