3 / 7
Ze Stanisławem Matusikiem w Tyńcu.
+

© Krzysztof Torbus