6 / 7
Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
+

© Wolfgang Niklaus