11 / 12
Wspaniałe kolory
Dawny blask odzyskały 24 kaplice boczne.
+

© AFP