1 / 15
Niezidentyfikowany malarz flamandzki, zwany Mistrzem Legendy św. Łucji, przedstawił Maryję niesioną do nieba przez wielu aniołów. Jest ubrana w tunikę i wykończony złotem płaszcz średniowiecznej księżniczki. Mistrz nadał tkaninom piękne kształty, wręcz chciałoby się dotykać draperii… Cała scena jest bardzo uporządkowana, a postacie mają swój ciężar, przez co sytuacja wydaje się realistyczna, jakby „ziemska”. Również niebo, ukazane w górze obrazu, malarz zaprezentował jako ziemską komnatę królewską, w której przyjmują Maryję Jezus oraz Bóg Ojciec (choć, jak wiadomo, ludzkie przedstawienie Boga jest niewłaściwe). Całość kadru wypełniają zastępy muzykalnych aniołów. 1485 – 1500, [National Galerry, London]
+

© Wikipedia | Domena publiczna