6 / 15
Annibale Carracci, włoski malarz barokowy, podjął temat Wniebowzięcia dwa razy. Najpierw w 1590 roku. Oto efekt. [Muzeum Prado, Madryt]
+

© Wikipedia | Domena publiczna