9 / 15
Fresk Antonia Allegri da Correggio powstawał przez 4 lata. Podstawę kopuły zdobią wizerunki 4 patronów Parmy: św. Jana Chrzciciela, św. Hilarego, św. Tomasza i św. Bernarda. W wirującym tłumie cherubinów możemy dostrzec Maryję, a po jej lewej stronie Jezusa (tym razem bez brody). Po prawej widzimy nagą Ewę z owocem w dłoni (Zob. Rdz 3), a dalej Judytę trzymającą głowę Holofernesa (zob. Jdt 13). Zdumiewające, jak artysta opanował sztukę malarstwa iluzjonistycznego! Postacie zdają się „wychodzić” do nas z obrazu, wydaje się, że można wręcz dotknąć ich stóp! 1526–1530.
+

© Livioandronico2013/Wikipedia | CC BY-SA 4.0