1 / 13
Buenos Aires, 1987
Hasło: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1 J 4, 16) Około miliona uczestników.
+

© YouTube I World Youth Day #krakow2016