11 / 13
Madryt, 2011
Hasło: Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze (por. Kol 2, 7) Od 1,5 do 2 milionów uczestników.
+

© RAFA RIVAS I AFP