12 / 14
Rio de Janeiro, 2013
Hasło: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody! (por. Mt 28,19). 3,7 mln uczestników.
+

© LUCA ZENNARO I POOL I AFP