13 / 13
Kraków, 2016
Hasło: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7) 3,5 miliona uczestników.
+

© Piotr Tumidajski / KAI