13 / 14
Kraków, 2016
Hasło: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7). 3,5 mln uczestników.
+

© Piotr Tumidajski / KAI